Informellt samråd - marknaderna för hyrda förbindelser i grossistledet

2004-12-20

PTS presenterar förslag till beslut om relevanta marknader och operatörer med betydande inflytande vad gäller dels marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet, dels marknaden för trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet.

För marknaden för terminerande avsnitt presenterar PTS även förslag till beslut om särskilda skyldigheter för det företag som har ett betydande inflytande på denna marknad.

Marknaden för trunkavsnitt har dock inte bedömts ha sådana särdrag att den ska bli föremål för ingripande med stöd av de konkurrensfrämjande åtgärderna i EkomL. Därför föreslås inga beslut om särskilda skyldigheter på denna marknad.

Synpunkter på förslagen ska lämnas till PTS senast den 11 februari, 2005.