Remiss - Förslag gällande NDC för fasta icke geografiska abonnentnummer - dnr 04-9468

2004-12-10

PTS har tagit fram ett nytt förslag på nummerserier för icke geografiska nummer.

Icke geografiska nummer ska kunna användas för företag, organisationer och privata slutkunder utan geografisk placering. Synpunkter på förslaget önskar PTS få senast den 21 januari 2005.