Remiss - förslag till föreskrift om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter

2004-12-14

PTS förslag till föreskrift samt konsekvensutredning.