Remiss - Förslag till föreskrift om tilldelning av 450-tillståndet

2004-10-18

PTS har utarbetat ett förslag till föreskrift om nationellt tillstånd att använda radiosändare för tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster med digital teknik.

Förslaget och konsekvensutredning har skickats på remiss till berörda myndigheter och intressenter. Materialet finns endast tillgängligt på svenska.