Remiss - Rapport Förutsättningar för framväxten av mobila innehållstjänster - Dnr 04-1508

2005-12-17

PTS har under året genomfört ett regeringsuppdrag angående förutsättningar för framväxten av mobila innehållstjänster och utvecklingen av denna marknad. Analysföretaget Stelacon har medverkat genom att under hösten intervjua marknadens aktörer. De har sammanställt sina intervjuer i en rapport som de lämnat till PTS.

PTS ger möjlighet för de som så önskar att komma med såväl muntliga kommentarer (vid sammankomsten 19 januari) som att sända in skriftliga kommentareroch kompletterande uppgifter (t ex färskare marknadsdata eller aktuellt status) på Stelacons rapport senast 14 januari. Skriftliga kommantarer kan sändas via email till Pamela Davidsson.