Informellt samråd - skyldigheter digital TV

2005-06-22

PTS presenterar förslag på skyldigheter för Teracom på marknaderna för överföring av nationell ljudradio och TV via marknät. PTS förslag innebär till exempel att Teracom blir skyldigt att på rimlig begäran erbjuda såväl fysiskt tillträde till sitt nät som en grossistprodukt för tillträde på marknaden för överföring av digital TV via marknät. PTS förslag ska nu samrådas med marknadens aktörer till den 22 augusti, samråd med EU-kommissionen beräknas ske efter sommaren.