Remiss - förslag på föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (2004:8) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare

2005-09-12