Samråd om Teracoms ABs tillstånd - dnr 04-13433

2005-12-19

Teracom AB har den 25 januari 2006 återkallat sin ansökan. I anledning härav kommer ärendet att avskrivas och samrådet avslutas. Ni kan därför bortse från samrådet och synpunkter behöver inte längre inges.

Läs mer om Teracoms återkallade ansökan

Teracom AB får tillstånd att använda radiosändare samt visst frekvensutrymme, som i vanliga fall enbart används för sändning av digital television till allmänenheten, även för en tjänst kallad Mediacast Data.

Den som innehar tillstånd att använda radiosändare för digital utsändning av television till allmänheten har en lagstadgad möjlighet att ansöka om att få använda delar av kapaciteten i det frekvensutrymmet även för annan användning. En förutsättning för att detta skall tillåtas är att den andra radioanvändningen inte inverkar menligt på konkurrensen vilket PTS bedömer att den inte gör.