Formellt samråd avseende förslag till beslut på grossistmarknaden för tillhandahållande internationell roaming i allmänna mobilnät

2006-09-04