Samråd - Nya förutsättningar för samtrafik PTS-ER 2006:45

2006-11-08

PTS ser det som värdefullt att marknadens aktörer och andra intresserade ger sina synpunkter på rapporten och dess slutsatser. Synpunkter ska lämnas senast den 8 december. Se missivet för fler detaljer.

Obs! Samrådssvar från Telenor har inkommit, men beaktas på begäran som konfidentiellt.