Samråd - utformningen av vissa villkor i TeliaSoneras referenserbjudande beträffande LLUB - dnr 06-14318

2006-12-04

Detta samråd inbjuder berörda operatörer att inkomma med synpunkter och kommentarer om förslag till utformning av avtalsvillkor vid tillhandahållande av kopparaccesser, LLUB. OBS! Samrådsperioden har på begäran förlängts till 26 januari 2007.

Synpunkter ska inkomma till PTS i skriftlig form via e-post till lars.erik.axelsson@pts.se.

PTS avser att publicera alla synpunkter som inkommer i detta samråd. Eventuellt  konfidentiellt material bör därför markeras tydligt, och gärna placeras i en separat bilaga till svaren.