Samråd om förslag på nya villkor för tillstånd att använda radiosändare i 26 GHz bandet - dnr 06-14858

2006-12-05

Intresserade är välkomna att lämna synpunkter på de förslag på nya tillståndsvillkor som publiceras här. Läs mer under Sammanfattning och i Missivet.

Eventuella synpunkter ska ha kommit in till PTS skriftligen – även elektroniskt till pts@pts.se - senast den 5 januari 2007.

Svaren kan i sin helhet komma att publiceras på PTS webbplats.