Utkast till uppdaterad hybridmodell för synpunkter

2006-09-21

PTS publicerar idag en uppdaterad hybridmodell för 2007.

Tidplan

21 september 2006
PTS publicerar utkast till uppdaterad hybridmodell.

19 oktober 2006
Sista datum för branschen att komma med synpunkter på utkastet.

23 november 2006
Slutlig version av den uppdaterade hybridmodellen publiceras på PTS webbplats.

2007
Kostnadsresultaten från den uppdaterade hybridmodellen och prismetoden kommer att ligga till grund för PTS tillsyn av kostnadsorienterade priser för samtrafik och LLUB under 2007.

Läs mer om kalkylarbete fasta nätet