Remiss - Förslag om ändring i telefoninummerplanen gällande användning av 90-serien

2007-12-06

PTS har i en arbetsgrupp sett över 90-serien och tagit fram ett förslag på hur serien ska användas i framöver.

Telefoninummerplanen ska vara konkurrensneutral dvs. alla tjänsteleverantörer ska kunna få tillgång till alla typer av nummerresurser. När det gäller 90-serien är det idag i princip enbart TeliaSonera som har tillgång till dessa nummer. PTS har i en arbetsgrupp sett över 90-serien och tagit fram ett förslag på hur serien ska användas i framöver.

PTS önskar era synpunkter på förslaget senast den 18 januari 2008 per post till Post- och telestyrelsen, att. Susanne Lindström-Chennell, Box 5398, 102 49 Stockholm, eller via e-post till susanne.lindstrom-chennell@pts.se.