Remiss - Förslag till beslut om reservering av nummer i nummerserien 116

2007-10-24

Post- och telestyrelsen (PTS) öppnar 116-serien, som är avsedd för europaharmoniserade tjänster av samhälleligt värde, i den svenska nummerplanen för telefoni.

I detta förslag till beslut reserveras specifikt nummer 116000 för tjänsten telefonjour avsedd för rapportering av saknade barn. Tanken med numren i 116-serien är att samma nummer ska gälla för samma tjänst i alla EU-länder. Förslaget till beslut bygger på således på ett kommissionsbeslut.

PTS önskar era synpunkter på förslaget senast måndagen den 12 november 2007 till bo.martinsson@pts.se eller per post till Bo Martinsson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm.