Remiss - förmedling av nödsamtal

2007-06-28

Förslag till föreskrifter samt konsekvensutredning angående förmedling av nödsamtal till samhällets alarmeringstjänst. Remisstiden går ut den 15 september 2007.