Remiss - öppnande av nya nummerserier för mobiltelefonitjänster

2007-09-24

I Post- och telestyrelsens (PTS) tidigare beslut från 1996 och 2002 öppnades nummerserierna 070, 073 och 076 för mobiltelefonitjänster. Det gav en kapacitet på 27 miljoner nummer eftersom nummerserierna 070 0, 076 0 och 076 9 reserverades för framtida bruk. Idag har ca 26 miljoner nummer tilldelats och endast 1 miljon återstår. Därför föreslår PTS att några nya nummerserier ska öppnas.

Bifogat finner ni det förslag till beslut som tagits fram.

PTS önskar era synpunkter på förslaget senast den 15 oktober 2007 till ann-charlotte.bejerskog@pts.se eller per post till Ann-Charlotte Bejerskog, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm.