Samråd - Riktlinjer för digital mobil videolänk i frekvensbanden 1980,0 – 2010,0 MHz och 2170,0 – 2200,0 MHz - dnr 07-11344

2007-10-02