Samråd om behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden

2007-05-14

Översynen av hybridmodellen för det fasta nätet pågår. PTS önskar få operatörernas synpunkter på beräkning av kapitalkostnaden i hybridmodellen.

Synpunkter sänds till smp@pts, senast den 20 juni 2007.