Den europeiska kommissionen och EUs medlemsstater inbjuder intresserade att inkomma med synpunkter på förslag till urvals- och auktorisationsprocess för mobila satellittjänster i 2 GHz-bandet

2007-03-30

Förslaget, som innebär en koordinerad EU-process för tillståndsgivningen, har utarbetats av en expertgrupp bestående av representanter för medlemsstaterna och kommissionen. Enligt förslaget skulle processen kunna påbörjas redan under första halvåret 2008 och slutliga beslut om tilldelning av tillstånd komma att tas i februari 2009.

Ta del av förslaget på Europeiska Kommissionens webbplats här

Kommentarer på förslaget ska inkomma senast den 30 maj 2007 och skickas till INFSO-B-2GHZMSS@ec.europa.eu.

Frågor och kommentarer kan även skickas till my.bergdahl@pts.se och jan-erik.lejerkrans@pts.se