Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare i 2500-2690 MHz-bandet

2007-09-14

der första halvåret 2008 planerar Post- och telestyrelsen, PTS, att genom en auktion dela ut tillstånd för framtida trådlösa tjänster i 2500-2690 MHz-bandet. PTS förslag till föreskrifter för auktionen skickas nu på remiss fram till 22 oktober. I samband med remissen efterfrågar PTS även särskilt kommentarer på de tekniska tillståndsvillkoren som finns som bilaga i förslaget till den allmänna inbjudan. 

Ta del av inkomna remissvar i dokumentlistan här bredvid till höger.