Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare i 1900-1905 MHz-bandet

2007-09-14

Under första halvåret 2008 planerar Post- och telestyrelsen, PTS, att genom en auktion dela ut tillstånd i 1900-1905 MHz-bandet. PTS förslag till föreskrifter för auktionen skickas nu på remiss fram till 22 oktober. I samband med remissen efterfrågar PTS även särskilt kommentarer på de tekniska tillståndsvillkoren som finns som bilaga i förslaget till den allmänna inbjudan.

Ta del av inkomna remissvar i dokumentlistan här bredvid till höger.