Samråd om tillståndsvillkor för Nordisk Mobiltelefon

2007-04-27

PTS har tagit fram ett förslag till beslut om ändring av tillståndsvillkor för Nordisk Mobiltelefon och deras användning i 450 MHz bandet, (dvs. 463,0-467,5/453,0-457,5 MHz), från den 1 januari 2008. Läs mer under Sammanfattning. Här finns nu även inkomna samrådssvar inlagda.

I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges berörda parter och andra som kan ha intresse i saken möjlighet att lämna yttrande. Skicka in era eventuella yttranden över förslaget till beslut elektroniskt till adressen (pts snabel-a pts.se) senast den 25 maj 2007. Frågor besvaras av Urban Landmark, 08-678 56 89.

PTS kan komma att publicera yttranden i sin helhet på denna webbplats.