2008

Samråd av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde och Bredbandstillträde för grossistledet

2008-12-18 Yttranden på samrådet har publicerats 2009-04-08.
Kompletterande svar från TeliaSonera publicerat 2009-04-22.

Remiss av rapporten Vilka tjänster och nät omfattas av lagen om elektronisk kommunikation?

2008-10-31 Svar senast 1 december 2008.

Samråd av förslag till beslut Fast tillträde och Fast samtrafik

2008-10-23 Ytterligare yttranden på samrådet finns nu publicerade här 2008-12-08

Samråd om ändring av tillståndsvillkor i 3,5 GHz-bandet

2008-10-10

Remiss av förslag för ny nummerserie för mobil­telefonitjänster

2008-09-24

Samråd om förslag till ändringar i Generic Telecom AB:s tillstånd - 07-9180 - 19 september 2008

2008-09-19

Remiss av undantagsföreskrifter - 3 juni 2008

2008-06-03

Remiss av rapporten Strategisk agenda 2009

2008-05-30 PTS ger marknadens aktörer tillfälle att lämna synpunkter på myndighetens utkast till den strategiska agendan. Sista dag för att lämna synpunkter är 13 juni 2008.

Samråd om ändring av tillståndsvillkor 3,5 GHz-bandet - 16 april 2008

2008-04-16

Samråd om behovet av särskilda frekvenser för användning av hundspårningsutrustning och förslag om att sådan användning ska undantas från tillståndsplikt - 15 april 2008

2008-04-15 Yttranden ska ha kommit in till PTS senast den 9 maj 2008.

sida 1 av 2
1 2 »