2008

Förslag på generiska föreskrifter om spektrumauktioner - 10 april 2008

2008-04-10

Remiss av nödsamtalsföreskrifter - 07-7892 - 7 april 2008

2008-04-07 PTS skickar idag ut på remiss förslag till föreskrifter och konsekvensutredning angående förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst.

Remiss avseende öppnande av nya nummerserier för mobiltelefonitjänster

2008-04-04 PTS undersöker möjligheten att öppna nya nummerserier för mobiltelefonitjänster i nuvarande nummerserie 074.

Utkast till rapport om svart fiber – marknad och konkurrenssituation

2008-03-25 Synpunkter på utkastet till rapport kan lämnas fram till och med den 25 april 2008

Samråd om ändring av tillståndsvillkor - 07-13458 - 22 januari 2007

2008-01-22

sida 2 av 2
« 1 2