Remiss av förslag för ny nummerserie för mobil­telefonitjänster

2008-09-24

PTS förslag som innebär öppnande av ny nummerserie för mobiltelefonitjänster.

Ny remiss där PTS föreslår att öppna abonnentnummer­serierna 0 - 9, i 072-serien för mobiltelefonitjänster.

Vi ber att få era synpunkter på förslaget senast onsdagen den 15 oktober 2008.
Kommentarerna kan ni skicka till Ann-Charlotte Bejerskog, ann-charlotte.bejerskog@pts.se