Remiss av rapporten Strategisk agenda 2009

2008-05-30

PTS ger marknadens aktörer tillfälle att lämna synpunkter på myndighetens utkast till den strategiska agendan. Sista dag för att lämna synpunkter är 13 juni 2008. Agendan fastställs i september. Synpunkter lämnas till Mattias Viklund, mattias.viklund@pts.se.