Remiss av rapporten Vilka tjänster och nät omfattas av lagen om elektronisk kommunikation?

2008-10-31

Sista datum för synpunker på önsemål var 1 december 2008.

Slutresultatet finns i PTS rapport "Vilka nät och tjänster omfattas av LEK?" (PTS-ER-2009:12)