Remiss av undantagsföreskrifter - 3 juni 2008

2008-06-03

Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter (PTSFS 2007:4) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare, allmänna råd samt konsekvensutredning.

Yttrande ha inkommit till PTS senast den 13 augusti 2008. PTS mottar gärna svaren i elektronisk form (pts@pts.se).