Samråd av förslag till beslut Fast tillträde och Fast samtrafik

2008-10-23

Beslutsförslagen innehåller skyldigheter för produkt- och tjänstemarknaderna Fast tillträde till det allmänna telefonnätet, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering.

Den som vill lämna synpunkter på förslagen till beslut kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast fredagen den 21 november 2008. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Läs mer om PTS arbete med konkurrensreglering

Yttranden på samrådet har kommit in från:

 

 

Samtliga yttranden är i pdf-format och öppnas i nya fönster.