Samråd av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde och Bredbandstillträde för grossistledet

2008-12-18

Beslutsförslagen innehåller skyldigheter för produkt- och tjänstemarknaderna Nätinfrastrukturtillträde (bredbandstillträde LLUB) och Bredbandstillträde för grossistledet (bredbandstillträde bitström).

Den som vill lämna synpunkter på förslagen och svara på de frågor som ställs i dokumenten kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast måndagen den 9 februari 2009. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.
 
Läs mer om PTS arbete med konkurrensreglering.

Yttranden på samrådet har kommit in från: