Samråd om ändring av tillståndsvillkor 3,5 GHz-bandet - 16 april 2008

2008-04-16

Samtliga operatörer har till PTS kommit in med ansökan om ändring av tillståndsvillkor för FWA i 3,5 GHz-bandet. I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges berörda parter och andra som kan ha intresse i saken möjlighet att lämna synpunkter på de förslag på ändrade tillståndsvillkor som här publiceras.

Den som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligen till Post- och telestyrelsen, PTS – även elektroniskt till pts@pts.se - senast den 13 maj 2008. Svaren kan i sin helhet komma att publiceras på PTS webbplats.