Samråd om behovet av särskilda frekvenser för användning av hundspårningsutrustning och förslag om att sådan användning ska undantas från tillståndsplikt - 15 april 2008

2008-04-15

PTS efterfrågar synpunkter från intresserade företag och användare i fråga om frekvenser som kan användas för utrustning för spårning av jakthundar.

Ta del av tidigare information om hundspårningsutrustningen Garmin Astro