2009

Remiss angående PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2009-12-18 Skriftliga yttranden ska ha kommit in till PTS senast 26 januari 2010.
2010-02-24 Sammanställning av inkomna remissvar publicerad.

Samråd om ändringar i föreskrifter om beräkning av operatörers priser

2009-12-16 Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast 27 januari 2010.

Remiss angående beslutsförslag om tillstånd och villkor i 1800 MHz-bandet

2009-12-08 Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till PTS senast 19 januari 2010.

Kommunicering av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde och Bredbandstillträde för grossistledet

2009-11-10 Synpunkter lämnas senast 24 november 2009.
2009-11-24 Synpunkter på kommuniceringen har kommit in.

Andra samrådet av förslag till beslut Radioutsändning i marknätet

2009-10-13

Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet

2009-09-28 Svar på konsultationen ska ha inkommit till PTS senast 30 oktober 2009.

EU-samråd av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet

2009-09-17 Synpunkter tas emot senast den 19 oktober 2009.

Remiss av ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet

2009-09-03 Skriftligt yttrande ska ha inkommit senast den 2 oktober 2009.

EU-samråd av förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering, Fast samtalsterminering samt Samtalstransitering

2009-09-01

Andra samrådet av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet

2009-07-06 Andra samrådet av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet.
2009-08-29 - Yttranden på samrådet har publicerats.

sida 1 av 3
1 2 3 »