2009

Remiss av ändringar i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:4) om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2007:4) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare samt PTS allmänna råd (PTSFS 2008:5) till föreskrifterna

2009-06-24

Andra samrådet av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde och Bredbandstillträde för grossistledet

2009-06-17 2009-09-04 Yttranden på samrådet publicerade.

Remiss av PTS allmänna råd om information om priser, taxor och allmänna villkor

2009-06-12

Remiss av PTS allmänna råd om underrättelse vid villkorsändring

2009-06-12

Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd att använda radiosändare i 3,7 GHz-bandet samt allmän inbjudan till ansökan

2009-06-10 Skriftliga yttranden över remissen ska ha kommit in till PTS senast den 17 augusti 2009.

Remiss av rapporten Strategisk agenda 2010

2009-06-04 Sista dag för att lämna synpunkter var den 26 juni 2009.
2009-08-04 Ytterligare synpunkter på rapporten publicerade.

Samråd av förslag till beslut Radioutsändning i marknätet

2009-05-14

Remiss av förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:4) om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2007:4) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare

2009-05-04 Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 22 juni 2009.

Andra samrådet av förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering, Fast samtalsterminering samt Samtalstransitering

2009-04-20 2009-06-05 Yttrande publicerat.

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 28 GHz-bandet

2009-04-08 Skriftliga yttranden över remissen ska ha kommit in till PTS senast den 6 maj 2009.
Remissvar publicerade 2009-05-14

sida 2 av 3
« 1 2 3 »