Andra samrådet av förslag till beslut Radioutsändning i marknätet

2009-10-13

Beslutsförslaget innehåller skyldigheter för den svenska grossistmarknaden för distribution av nationell analog ljudradio via marknät.
 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast tisdagen den 10 november 2009. Svaren kommer att publiceras här.

Yttrande på samrådet har kommit in från:

Läs mer om PTS arbete med konkurrensreglering.