Andra samrådet av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet

2009-07-06

Beslutsförslaget innehåller skyldigheter för den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för tv.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast den 17 augusti 2009. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Ta del av det första samrådet.

Läs mer om PTS arbete med konkurrensreglering.

Yttranden på samrådet har kommit in från: