EU-samråd av förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering, Fast samtalsterminering samt Samtalstransitering

2009-09-01

Beslutsförslagen innehåller skyldigheter för de nationella marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering, Samtalstransitering samt respektive operatörs individuella marknad Fast samtalsterminering.

EG-kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna har till den 30 september 2009 på sig att inkomma med synpunkter. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Ta del av det första samrådet med operatörer (oktober-november 2008).
Ta del av det andra samrådet med operatörer (april-maj 2009).
Läs mer om PTS arbete med konkurrensreglering.

Yttranden på samrådet har kommit in från: