Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet

2009-09-28

PTS efterfrågar marknadens synpunkter på den framtida användningen av 800 MHz-bandet. PTS genomför samtidigt en intresseundersökning i bandet.

 

Inkomna svar på konsultationen publiceras i dokumentlistan.


Kommunikationsmyndigheten PTS vill i en konsultation ha marknadens synpunkter på hur frekvensbandet 790–862 MHz (800 MHz-bandet) ska planeras och tilldelas i Sverige. Regeringen beslutade 2007 att bandet ska användas för annat än marksänd tv. PTS vill göra frekvenserna tillgängliga för marknaden så snart som möjligt.

800 MHz-bandet ligger relativt lågt i frekvensspektrumet och har goda utbredningsegenskaper, vilket gör det lämpligt för inomhustäckning och täckning av stora ytor. Bandet är attraktivt för många olika slags tjänster, till exempel trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Under senare år har efterfrågan på trådlöst bredband ökat kraftigt i Sverige och därmed intresset för spektrum.

PTS genomför därför en intresseundersökning för tillstånd i 800 MHz-bandet. Om efterfrågan på spektrum överstiger tillgången kommer tilldelning att ske genom en auktion. PTS föreslår att en allmän inbjudan till auktion publiceras före sommaren 2010 och att tilldelning sker under hösten 2010.

PTS förslag:

  • Tillstånden ska vara så teknik- och tjänsteneutrala som möjligt
  • FDD-bandplan om totalt 2x30 MHz
  • Nationella tillstånd
  • Tillståndstid på 15 år
  • Elektronisk auktion i flera budrundor som genomförs över Internet (SMRA – simultan multi-rundeauktion)
  • I auktionen får budgivare bjuda på ett eller flera block om 2x5 MHz (upp till spektrumtaket)
  • Spektrumtak på 2x20 MHz, dvs. ingen aktör får köpa mer än 2x20 MHz
  • Närståenderegel (som förhindrar att operatörer och dess gemensamt ägda bolag var för sig ställer upp i auktionen)
  • Tekniska villkor i linje med förslag i det europeiska harmoniseringsarbetet samt ytterligare krav för att minska påverkan på mottagning av marksänd tv.

800 MHz-bandet är lämpligt för yttäckning i glesbefolkade områden och PTS överväger om tillstånd i bandet ska förenas med villkor om täckning i områden som i dag saknar grundläggande förutsättningar att få bredband.

PTS välkomnar svar på intresseundersökningen och synpunkter på förslagen. Svar ska ha inkommit till PTS senast 30 oktober 2009.