Remiss angående beslutsförslag om tillstånd och villkor i 1800 MHz-bandet

2009-12-08

Tele2 AB, Telenor Sverige AB och TeliaSonera Mobile Networks AB har ansökt om förnyade tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet (dnr 09-6991, 09-7995 respektive 09-6596). Spring Mobil GSM AB har ansökt om förnyade tillståndsvillkor och förlängning av tillståndstiden (dnr 09-10246).

PTS har upprättat förslag på beslut i de angivna ärendena.

Skriftliga synpunkter på beslutsförslagen ska ha inkommit till PTS senast den 19 januari 2010.

Lämnade synpunkter kan komma att publiceras här.