Remiss angående PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2009-12-18

Frekvensplanen har även tidigare utgivits som allmänna råd, PTSFS 2005:4.

I samband med planerad tryckning och ikraftträdande av de allmänna råden i mars 2010 kommer också frekvensplanen och tillhörande information  uppdateras på PTS hemsida och läsas över till den europeiska databasen EFIS (ERO Frequency Information System). I frekvensplanen används den terminologi som följer av ECC-beslutet om EFIS, ECC/DEC/(01)03. Terminologin varierar i detaljeringsgrad - som exempel finns ”jaktradio” inte med och inte heller någon term som täcker teknik- och tjänsteneutrala tillståndsvillkor.

Evenutella yttranden ska skriftligen ha inkommit till PTS senast den 26 januari 2010. PTS emotser gärna svaren i elektronisk form till pts@pts.se.

Sammanställning av inkomna remissvar (pdf, nytt fönster)