Remiss av ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet

2009-09-03

PTS föreslår ändrade porteringstider vid överlämnande av telefonnummer.

PTS förslag till ändrade föreskrifter avser att förkorta porteringstiderna vid flytt av telefonnummer mellan olika tjänsteleverantörer.

PTS vill att det maximalt ska få ta tre arbetsdagar att flytta ett eller ett fåtal privat- eller företagsnummer för fast telefoni och mobiltelefoni. För ett flertal nummer – till exempel en växelanslutning med många nummer som ett företag använder – ska det få ta maximalt fem arbetsdagar.

I dag får flytt av telefonnummer mellan tjänsteleverantörer ta maximalt 15 arbetsdagar för fast telefoni och maximalt fem arbetsdagar för mobiltelefoni.
Synpunkter på förslagen ska vara PTS tillhanda senast 2 oktober 2009.