Samråd om ändringar i föreskrifter om beräkning av operatörers priser

2009-12-16

PTS förslag till ändringar i föreskrifterna ska tydliggöra att det är de senaste versionerna av handböckerna som ska användas för att räkna ut de priser som operatörerna får ta ut av varandra för olika bredbands- och telefonitjänster. Handböckerna har efter samråd med operatörerna reviderats för att i större utsträckning överensstämma med hur operatörerna i dag bygger sina nät, det vill säga med ny teknik.

PTS har den 3 december skickat ändringsförslaget till Regelrådet, som kommer in med eventuella synpunkter senare i december. Dessa kommer då att publiceras på denna sida.

Operatörer och andra intressenter ska ha kommit in med synpunkter till PTS senast den 27 januari 2010.