2010

Lämna ytterligare synpunkter på PTS förslag till nya LRIC-föreskrifter

2010-12-21 Synpunkter lämnas senast 21 januari 2011.

Samråd om roamingreglering från EU-kommissionen

2010-12-08 Synpunkter senast 11 februari 2011.

Samråd om förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio

2010-11-26 Synpunkter senast 23 december 2010.
2011-01-14 Inkomna kommentarer publicerade.

Samråd om förslag till reviderad kalkylränta för mobila nät

2010-11-19 Synpunkter senast 17 december 2010.
2011-01-19 Synpunkter publicerade.
2011-02-10 PTS publicerar kommentar på samrådsyttranden och en slutgiltig kalkylränta

Konsultation av planerad radioanvändning i 2,3 GHz-bandet

2010-11-18 2010-12-10 Yttranden har publicerats.
2011-01-21 Sammanfattning av konsultationen publicerad.

Kompletterande samråd om kalkylräntan

2010-11-10 Skriftliga synpunkter senast onsdag 24 november 2010.
2010-11-29 Synpunkter på samrådet publicerade.

Europeiskt samråd av förslag till beslut – minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet

2010-11-03 2010-12-09 Synpunkter på samrådet har publicerats.

Remiss - kompletterade konsekvensutredning om det kombinerat urvalsförfarande avseende tillstånd att använda radiosändare i FDD6-blocket i 800 MHz-bandet

2010-10-21 Synpunkter senast den 5 november 2010.
2010-11-11 Yttranden publicerade.

Andra samråd av förslag till beslut – minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet

2010-10-11 Synpunkter senast 1 november 2010.
2010-11-03 Yttranden på samrådet publicerade.

Konsultation av planerad radioanvändning i 10,5 GHz-bandet

2010-10-08 Svar senast 26 oktober 2010.

sida 1 av 4
1 2 3 4 »