2010

Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

2010-10-08 Svar senast 26 oktober 2010.

Konsultation av planerad radioanvändning i 2010 MHz-bandet

2010-10-08 Svar senast 26 oktober 2010.

Synpunkter önskas: "Questionnaire" om ECC Report 003

2010-10-08 Synpunkter senast 3 november 2010.

Samråd angående utkast till rapport om marknadsutvecklingen på området för trådbunden tv

2010-10-07 Synpunkter senast 4 november 2010.
2010-11-10 Yttranden på samrådet publicerade.

Synpunkter önskas: Vägledning för anskaffning och upprätthållande av robust elektronisk kommunikation

2010-10-05 Synpunkter senast 5 november 2010

Samråd om modellspecifikation för mobil LRIC

2010-10-04 Synpunkter senast 1 november 2010.

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen - 10-8918

2010-09-29 Remisstiden förlängd till 30 november 2010.

Remiss av Telia Soneras externa referenserbjudande för koppar och fiber

2010-09-24

EU-samråd av förslag till beslut för marknaden Mobil samtalsterminering

2010-09-23

Konsultation avseende tilldelningsmetod för tillstånd i 75 GHz-bandet

2010-09-08 Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 4 oktober 2010.
2011-03-11 Inkomna synpunkter och sammanfattning publicerade.

sida 2 av 4
« 1 2 3 4 »