2010

Samråd av förslag till beslut för marknaden Mobil samtalsterminering

2010-04-16

EU-samråd av slutliga förslag till skyldighetsbeslut för bredbandsmarknaderna

2010-03-19 PTS förslag till regler gäller de nationella marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde för grossistledet.

Kommunicering av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde

2010-03-05 2010-03-22 Yttrande har inkommit från Telia Sonera.

Remissomgång 2 av ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet

2010-02-11 Skriftligt yttrande senast den 10 mars 2010.

Samråd om reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning

2010-02-04 Synpunkter senast 4 mars 2010.
2010-03-31 Svensk version av MRP-dokumentet publicerat.

EU-samråd av förslag till beslut radio i marknätet

2010-01-04 EG-kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna har till den 4 feruari 2010 på sig att inkomma med synpunkter.

sida 4 av 4
« 1 2 3 4