Andra samråd av förslag till beslut – minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet

2010-10-11

PTS beslutsförslag innebär att minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet inte längre ska omfattas av reglering.

Nu inleds det andra och sista samrådet med operatörer avseende PTS förslag till beslut avseende minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet. Minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet var tidigare marknad 7 i kommissionens rekommendation om relevanta marknader den 11 februari 2003.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast fredagen den 1 november 2010. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. Missivet har även skickats ut till Svenskt Näringsliv, Företagarna och Bankföreningen.

Ta del av det första samrådet här

 

Yttrande på samrådet har inkommit från: