Europeiskt samråd av förslag till beslut – minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet

2010-11-03

PTS beslutsförslag innebär att minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet inte längre ska omfattas av reglering.

Minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet var tidigare marknad 7 i kommissionens rekommendation om relevanta marknader den 11 februari 2003. EU-kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna har till den 1 december 2010 på sig att inkomma med synpunkter. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Ta del av det första samrådet här och det andra samrådet här.

Läs mer om hyrda förbindelser här.

Synpunkter har kommt till PTS från