Konsultation av planerad radioanvändning i 10,5 GHz-bandet

2010-10-08

Kommunikationsmyndigheten PTS vill med denna konsultation offentliggöra att myndigheten har påbörjat en analys av den framtida användningen av 10,5 GHz-bandet. PTS vill samtidigt undersöka om 10,5 GHz bandet ska fördelas genom ett urvalsförfarande. För att PTS ska få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet efterfrågas marknadsaktörernas synpunkter på några frågor.

Svar ska skickas till pts@pts.se med Elena Belkow som referensperson. Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 26 oktober 2010.

PTS vill ha svaren i skriftlig form.

Svaren på konsultationen kommer att publiceras på PTS webbplats www.pts.se. Ange tydligt om svaren i någon del omfattas av sekretess.

PTS kommer också att redovisa resultaten av konsultationen i en sammanställning.

Frågor angående denna konsultation kan ställas till Elena Belkow, tfn: 08-678 55 20 eller Johan Hansson, tfn: 08-678 56 52.

 

Sammanställning av konsultationssvaren 2010-11-04 (pdf, nytt fönster)