Konsultation av planerad radioanvändning i 2,3 GHz-bandet

2010-11-18

Kommunikationsmyndigheten PTS vill med denna konsultation offentliggöra att myndigheten har påbörjat en analys av den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet (2300–2400 MHz). PTS vill samtidigt undersöka om 2,3 GHz-bandet ska fördelas genom ett urvalsförfarande. För att PTS ska få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet efterfrågas marknadsaktörernas synpunkter på några frågor.

Skriftliga svar ska skickas till anna.helmersson@pts.se. Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 9 december 2010.

Sammanfattning

Yttranden har kommit från: